Berichten

Menselijke kant van ordehandhaving

Een verbetering van het imago kan worden bereikt door vaker te glimlachen, echt contact te maken met de mensen, te luisteren en begrip te tonen voor de situatie. Een goede band met de lokale gemeenschap, waarbij mensen je groeten en een praatje maken, kan het respect en de waardering voor de politie enorm vergroten.